Asco Valves – המפיץ המוביל של שסתומי סולנואיד

שסתומי Asco, בין אם מתוכננים לתעל טוב יותר את זרימת הקיטור, האוויר, המים או מדיום נוזל דחוס אחר, הם הבחירה בין מהנדסים מקצועיים למשימות בקרת תנועה מכל סוג כמעט. העובדה היא ששסתומים קונטרומטיים מבית Asco Valves נעים בין שסתומי הסולנואיד הפשוטים ביותר להפעלה-כיבוי ועד למכלולי שסתומים מסובכים המופעלים על ידי מחשב שנועדו לשמש כפתרונות בקרת זרימה מלאים.

בוכנות מטבען מייצרות תנועה ליניארית פשוטה. עם זאת, כאשר בוכנה מחוברת לגל ארכובה באמצעות זרוע צירים, ניתן להפוך את התנועה הלינארית הזו מכנית לתנועה מעגלית. שסתומים מנועי בוכנה מוחלפים למצבם המשני או החלופי על ידי תנועת גל ארכובה, מעבירים נוזל או גז מחלל אחד לחלל אחר, טכניקה נפוצה המשמשת במנועי בעירה פנימית ובהרבה מאוד מכונות אחרות – הרבה מאוד מהן מכילות שסתומים מנועי בוכנה המופצים על ידי אסקו, בשל האיכות הגבוהה והיכולת העמידה של השסתומים ועמידתם בפניהם.

המונח ‘שסתומים קונטרומטיים’ הוא אחד ללא הגדרה פורמלית ראויה, ונבע מהמאמצים של משווקים תאגידיים למצוא מונח גג מסודר שיכול לשמש לתיאור מגוון שסתומי Asco, כולל שסתומים סולנואידים ושסתומים המופעלים על ידי בוכנה. ‘קונטרומטי’ הוטבע מכיוון שכל המכשירים הללו מאפשרים אמצעי שליטה גדולים יותר, בין אם זה ידני, בידי טכנאי הפעלה במרכזייה, או בצורה של שסתום סרוו.

שסתומי סרוו מסוגלים להגיב לשינויים בפעולת המכונה שאליה הם צמודים. הדבר מושג בעיקרו באמצעות עיקרון המשוב השלילי, לפיו משווים את התפקוד הממשי, הנוכחי או המיקום של מכשיר למצב ה’שליטה’ הרצוי או המיועד.

דוגמה פשוטה לכך היא התרמוסטט המקורי, הידוע בעת הקמתו כ’ווסת התנור’, שפותח ורשם פטנט על ידי אלברט בוץ בשנת 1885. המכשיר נבנה כך שכאשר טמפרטורת הסביבה של החדר ירדה מתחת לטמפרטורה נתונה, המכשיר יסגור מעגל ומלחיץ סולנואיד, אשר בתורו יאפשר לפרוס את המנוע להגדלת גלגל השיניים שלו, ובכך יהפוך את המנוע להגדלת הילוכים שלו. התחממות עד לנקודה מסוימת, אז המנוע היה מסתובב עוד חצי סיבוב, משבש את השרשרת למעלה וסגיר את דש הבולם של הכבשן.

שילוב סולנואיד במכשיר היה, בזמנו, דבר נדיר למדי. ואכן, רק בשנת 1910, Asco Valves שילבה סולנואידים בשסתומים שלה, והפכה למפיצה של שסתומי הסולנואיד הראשונים הזמינים מסחרית. התרחבותה המאוחרת יותר של החברה לשסתומים מונעי בוכנה תבטיח את מעמדה, באותו זמן מכריע, בראש תחום קטן יחסית של יצרנים, עובדה שהפכה אותה למעצמת הנדסה ואספקת חלקים בינלאומית.

עוֹד, Asco Valves היא לא לבד בין המפיצים שעמדו במבחן הזמן. רבות מהחברות הדומיננטיות בייצור שסתומים ומערכות הפעלת תנועה הן בנות יותר מחצי מאה. ביניהם הוא Honeywell, תאגיד שמלבד שסתומי סולנואיד מייצר מערכות פניאומטיות והידראוליות, ויכול להתחקות אחר שורשיו עד 1886 (ואלברט בוץ הנ”ל).

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *